Posjetite

Udruga Zamisli je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna Udruga Zamisli i ne može se smatrati službenim stavom Europske unije.


logo poywq

logo logbook

Tražilica

Udruga ZAMISLI traži stručne suradnike u području društvenih znanosti

Tražimo stručne suradnike u području društvenih znanosti. Pozivamo sve s magisterijem i više da iskažu interes za suradnju.

 

Udruga ZAMISLI provodi projekt Tematska mreža za aktivaciju mladih u partnerstvu sa 17 organizacija, a koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Kroz projekt, između ostalog, provodimo istraživanje javnog mijenja vezano uz „Aktivno sudjelovanje mladih u životu zajednice“.

Pozivamo sve stručnjake u području društvenih znanosti zainteresirane za suradnju na projektu da se uključe i svojom ekspertizom pridonesu kvaliteti istraživanja.

Za potrebe provedbe projektnih aktivnosti trebamo po jednog suradnika za slijedeća područja:

1. Istraživanje vezano uz formalne okvire djelovanja za mlade, istraživanje vezano uz oblike djelovanja mladih utemeljenih na zakonu (studentski zborovi, vijeća učenika i savjeti mladih)

2. Istraživanje vezano uz interne okolnosti koje uvjetuju aktivno sudjelovanje mladih u društvu

3. Istraživanje vezano uz položaj osoba koje rade s mladima (youth worker)

4. Istraživanje vezano uz položaj organizacija civilnog društva koje programski rade u korist mladih

5. Istraživanje obilježja i razloga aktivnog sudjelovanja mladih u društvu

6. Istraživanje vezano uz prilike aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici

7. Istraživanje vezano uz definiranje vanjskih utjecaja koji određuju razinu aktivacije mladih u zajednici

8. Istraživanje vezano uz razinu   aktivacije mladih u zajednici

Svi zainteresirani mogu iskazati interes za suradnju u svim područjima ili najmanje u jednom, a angažman odabranih biti će vezan samo uz jedno područje.

Način angažmana – ugovor o radu, 10% od punog radnog vremena (mogući dodatni rad uz prethodnu suglasnost trenutnog poslodavca). Trajanje angažmana je tri mjeseca s mogućim produžetkom koji će se utvrditi posebnim aneksom.

Poslovi koje će osoba obavljati su slijedeći:

- Sudjelovanje u radnom timu za izradu upitnika za istraživanje

- Sudjelovanje u radnom timu za izradu metodologije istraživanja

- Sudjelovanje u radnom timu za definiranje uzorka istraživanja

- Analiza prikupljenih podataka i izrada izvješće o provedenom istraživanju

- Predstavljanje rezultata istraživanja na konferenciji

 

Uvjeti koji se očekuju od suradnika:

- završen magistarski studij društvenih znanosti;

- iskustvo rada na istraživačkim projektima;

- iskustvo rada u računalnim programima za kvalitativnu i kvantitativnu obradu podataka;

- popis objavljenih radova;

- poznavanje rada na računalu;

- ostali uvjeti: prezentacijske i komunikacijske vještine, organiziranost, pedantnost i savjesnost u radu. ekspertiza u području društvenih znanosti

- ekspertiza u kvalitativnoj analizi podataka

- iskustvo u izradi najmanje jednog istraživačkog izvješća

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Prijave je potrebno poslati na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript u naslov navesti: Tematska mreža za aktivaciju mladih – znanstvenik/ica

U prilogu poruke potrebno je dostaviti:

- Životopis

- Motivacijsko pismo

- Prijeslika diplome

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima poziva prijavljeni će biti obaviješteni elektroničkim putem.

Rok za dostavu ponuda za suradnju je u ponedjeljak, 18.1.2021. u 15.00 sati.

Projektom Mreža za aktivaciju mladih gradimo tematsku mrežu za podršku mladima u procesu aktivnog uključivanja u život zajednice na način da povezujemo različite organizacije koje programski djeluju za mlade i znanstvenike, uključujemo akademsku zajednicu, gospodarstvo i donositelje odluka u procese otvorenog dijaloga o mladima. Mladima ovim projektom pružamo priliku da se aktivno uključe i budu primjer vršnjacima, a različitim edukacijama i istraživanjima jačamo resurse organizacija civilnog društva koje rade s mladima i stvaramo održivost i prepoznatljivost rada s mladima.